Okresy zamknięte

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020:

  • 20.03.2020 - raport roczny za 2019 rok
  • 15.05.2020 - raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
  • 14.08.2020 - raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
  • 16.11.2020 - raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Szacunkowe okresy zamknięte związane z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

  • od dnia 19.02.2020 r. do dnia 20.03.2020 r.
  • od dnia 15.04.2020 r. do dnia 15.05.2020 r.
  • od dnia 15.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.
  • od dnia 17.10.2020 r. do dnia 16.11.2020 r.