Okresy zamknięte

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2018:

  • 21.03.2018 - raport roczny za 2017 rok
  • 15.05.2018 - raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
  • 14.08.2018 - raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
  • 14.11.2018 - raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Szacunkowe okresy zamknięte związane z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

  • od dnia 19.02.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.
  • od dnia 16.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r.
  • od dnia 16.07.2018 r. do dnia 14.08.2018 r.
  • od dnia 15.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r.