Okresy zamknięte

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019:

  • 21.03.2019 - raport roczny za 2018 rok
  • 15.05.2019 - raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
  • 14.08.2019 - raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
  • 14.11.2019 - raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Szacunkowe okresy zamknięte związane z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

  • od dnia 19.02.2019 r. do dnia 21.03.2019 r.
  • od dnia 16.04.2019 r. do dnia 15.05.2019 r.
  • od dnia 16.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r.
  • od dnia 15.10.2019 r. do dnia 14.11.2019 r.