Wybrane dane finansowe

Zestawienie głównych skonsolidowanych wyników finansowych (tys. PLN)

Ostatnie 4 kwartały

Q1 2018Q4 2017Q3 2017Q2 2017
Przychody netto
ze sprzedaży
11 086,9010 548,509 764,408 972,10
Zysk ze sprzedaży 2 677,103 572,203 467,303 100,20
Zysk z działalności
operacyjnej
1 217,202 161,701 915,801 717,70
Działalność
finansowa
-629,80-538,60-460,10-419,30
Zysk z działalności
gospodarczej
587,401 632,101 455,701 546,90
Zysk brutto 592,001 627,701 442,801 285,60
Zysk netto
mniejszosci
0,000,000,000,00
Zysk netto 662,701 527,701 519,701 487,00

Wyniki roczne

20132014201520162017
Przychody netto
ze sprzedaży
18 733,4024 159,9029 506,7040 400,9039 085,40
Zysk ze sprzedaży 7 176,807 496,8010 309,7014 784,2013 475,80
Zysk z działalności
operacyjnej
2 993,202 539,705 256,408 021,307 755,60
Działalność
finansowa
-1 623,90-1 881,40-1 562,20-1 781,70-1 831,50
Zysk z działalności
gospodarczej
1 336,30658,303 694,206 239,506 181,60
Zysk brutto 1 260,30572,003 636,706 180,605 889,10
Zysk netto
mniejszosci
-142,301,401,000,600,00
Zysk netto 1 573,90500,504 006,806 388,606 179,40