Wybrane dane finansowe

Zestawienie głównych skonsolidowanych wyników finansowych (tys. PLN)

Ostatnie 4 kwartały

Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019
Przychody netto
ze sprzedaży
2 931,803 567,104 990,709 835,80
Zysk ze sprzedaży -444,80-463,60290,702 981,10
Zysk z działalności
operacyjnej
-2 398,90-2 651,10-2 996,70190,79
Działalność
finansowa
-464,60-538,10-607,70-634,60
Zysk z działalności
gospodarczej
-2 863,50-3 189,20-3 604,40-443,80
Zysk brutto -2 863,50-3 189,20-3 604,40-443,80
Zysk netto
mniejszosci
0,000,000,000,00
Zysk netto -2 938,40-3 527,00-3 712,20-775,40

Wyniki roczne

2013201420152016201720182019
Przychody netto
ze sprzedaży
18 733,4024 159,9029 506,7040 400,9039 085,4042 622,3030 981,90
Zysk ze sprzedaży 7 176,807 496,8010 309,7014 784,2013 475,8012 388,307 987,60
Zysk z działalności
operacyjnej
2 993,202 539,705 256,408 021,307 755,603 494,10-3 429,11
Działalność
finansowa
-1 623,90-1 881,40-1 562,20-1 781,70-1 831,50-2 556,20-2 534,50
Zysk z działalności
gospodarczej
1 336,30658,303 694,206 239,506 181,60937,90-5 963,60
Zysk brutto 1 260,30572,003 636,706 180,605 889,10937,70-5 965,90
Zysk netto
mniejszosci
-142,301,401,000,600,000,000,00
Zysk netto 1 573,90500,504 006,806 388,606 179,40707,50-6 409,90