O nas

W Grupie Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. działalność operacyjna prowadzona jest przez Kreos sp. z o.o. (dawniej SMS Kredyt sp. z o.o.) oraz Profeskasa S.A. 

Działalność operacyjna Kreos sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 15.000 PLN na okres do 48 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową www.smskredyt.pl, telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad 4.000 punktów sprzedaży w całej Polsce).

Kreos sp. z o.o. obsługuje klientów z całego kraju. Proces udzielenia pierwszej pożyczki trwa zazwyczaj do 30 minut, a kolejnej do 5 minut od pierwszego kontaktu z Klientem do wypłaty środków. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez konta bankowe oraz placówki Banku Pekao i Poczty Polskiej. Spłaty pożyczek dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe.

Spółka opracowała i stale doskonali system zarządzania ryzykiem pozwalający ocenić wiarygodność kredytową Klienta. SMS Kredyt od początku działalności rozwija własne oprogramowanie wspomagające zarządzanie głównymi procesami.

Celem działalności Profeskasa S.A. (www.profeskasa.pl) jest obsługa przedsiębiorców prowadzących punkty świadczące usługę przekazu pieniężnego. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze krajowych instytucji płatniczych KNF pod nr IP25/2014. Profeskasa zapewnia kompleksowe rozwiązania organizacyjne, prawne i informatyczne dla osób i firm prowadzących obsługę płatności lub chcących założyć taką działalność. Zakres usług, oprócz przyjmowania płatności, obejmuje również inne produkty finansowe oraz pocztowe, by uatrakcyjnić ofertę punktów kasowych.

Strategia rozwoju SMS Kredyt Holding S.A. przewiduje, aby wraz z tworzoną przez nią Grupą Kapitałową osiągać stabilny wzrost wyników finansowych

Większościowymi akcjonariuszami SMS Kredyt Holding S.A. są osoby fizyczne posiadające ponad 20-letnie doświadczenie w branży consumer finance.