Akcjonariat

  Liczba akcji % kapitału Liczba Głosów % głosów
Janusz Tchórzewski 8 091 664 54.5381% 8 091 664 54.5381%
Agata Uchmanowicz 3 146 133 21.205% 3 146 133 21.205%
Pozostali akcjonariusze 3 598 903 24.2567% 3 598 903 24.2567%
Razem 14 836 700 100,0000% 14 836 700 100,0000%