Historia

SMS Kredyt Holding S.A. powstała jako spółka właścicielska dla spółki Kreos Sp. z o.o (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.). Historia Kreos Sp. z o.o. (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) rozpoczyna się w połowie 2007 roku kiedy to rozpoczęła działalność. Spółka powstała jako nowe przedsięwzięcie gospodarcze. Inwestorami w Spółce były podmioty zagraniczne, reprezentowane przez Global Credit Development Fund Polska Sp. z o.o. (GCDF), których zarządzającymi są osoby posiadające ponad 15 letnie doświadczenie w branży consumer finance i windykacji należności w Polsce i zagranicą. Dzięki kompetencjom GCDF, Spółka mogła szybko rozwinąć działalność z zachowaniem najlepszych praktyk w branży. Udzielanie pożyczek praktycznie rozpoczęto na początku września 2007 roku.

W toku swojej działalności Historia Kreos Sp. z o.o. (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) koncentrowała się głównie na rozwoju systemu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz kanałów dystrybucji pożyczek. Poniżej przedstawiono w punktach najważniejsze momenty rozwoju Spółki.

Najważniejsze wydarzenia

Start operacyjny SMS Kredyt Sp. z o.o. (start-up)

Rozpoczęcie dystrybucji pożyczek poprzez call-center

Rozpoczęcie dystrybucji pożyczek poprzez Internet

Rozpoczęcie sprzedaży pożyczek poprzez pośredników

Implementacja karty skoringowej

Wprowadzenie nowego produktu - pożyczka do 1.000 PLN

Decyzja o upublicznieniu Spółki i wybór Autoryzowanego Doradcy

Powstanie spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Pozyskanie z oferty prywatnej SMS Kredyt Holding S.A. 3 mln PLN

Wprowadzenie nowego produktu - pożyczka do 2.000 PLN

Debiut SMS Kredyt Holding S.A. na NewConnect

Współpraca z dużymi pośrednikami finansowymi

Utworzenie spółki Profeskasa S.A.

Nowy produkt - pożyczka do 3.000 PLN

Nowy produkt - pożyczka do 7.000 PLN

Pożyczki w internecie do 3.000 PLN

Zezwolenie KNF na zarządzanie funduszami

Profeskasa S.A Krajową Instytucją Płatniczą

Obligacje serii AG notowane na rynku Catalyst

Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

Emisja obligacji serii AK w ofercie publicznej

Powstaje fundusz sekurytyzacyjny KREOS NS FIZ

Drugi program skupu akcji własnych

Przydział obligacji serii AN na kwotę 11.400.000 PLN

Podjęcie decyzji o połączeniu ze spółką zależną

Podpisanie umowy kredytu rewolwingowego z BZ WBK

Startuje projekt uzyskania licencji bankowej