Władze spółki

Zarząd

Jarosław Olejarz  – Prezes Zarządu

Radca prawny oraz doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegły sądowy w obszarze bankowości i procedur bankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Dyplomowany pracownik bankowy, absolwent studiów z zakresu zarządzania finansowego, bankowości, controllingu.

Rada Nadzorcza

Jakub Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Zarządu i dyrektor operacyjny w GCDF. Do 2006 roku - dyrektor działu obsługi klienta w Ultimo (odpowiedzialny za proces obsługi klienta, kupowanie portfeli wierzytelności, budowę działu sprzedaży i współpracę z zarządem w kontaktach z instytucjami finansowymi).  Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Uchmanowicz Członek Rady Nadzorczej

Założyciel i udziałowiec GCDF (specjalizuje się w IT). Wiceprezes i współzałożyciel Ultimo, spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i windykacją (odpowiedzialny za IT i system rozliczeniowy). Od 1999r. – wiceprezes Lukas Bank. Przez ponad 10 lat dyrektor w Lukas S.A.

Małgorzata Urbańska-Lach Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu i dyrektor finansowy w GCDF. W latach 2006-2009 Analityk Finansowy (odpowiedzialna za analizę finansową istniejących oraz potencjalnych inwestycji oraz za raportowanie). Do 2006 roku - specjalista ds. rozwoju nowych, innowacyjnych produktów finansowych oraz kierownik projektu w Ultimo.  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tomasz Kęcerski Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel i Partner Zarządzający EGC Consulting Group. Autor oraz recenzent kilkuset projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE. W latach 2003-2004 asystent w dziale audytu Deloitte. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (International Faculty of Engineering) oraz University of Wales Associated College, Diploma in Business Studies, affiliowany z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Karolina Lach-Guziak Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2011 roku wykonuje zawód adwokata, wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Prowadzi własną działalność gospodarczą, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności spółek kapitałowych. Współpracuje z wieloma podmiotami z branży budowlanej, IT, produkcyjnej, w tym z podmiotami zagranicznymi. Posiada uprawnienia mediatora.

Jarosław Lenart Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 02855, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od 1996 roku do dzisiaj prowadzi (z kilkuletnią przerwą) praktykę doradcy podatkowego oraz biuro rachunkowe. W latach 2000 – 2009 prezes zarządu spółki Pro Asset Sp. z o.o. (spółka celowa służąca do nabywania portfeli wierzytelności) i dwóch innych spółek zależnych od Ultimo S.A. W latach 2006 – 2011 prezes zarządu w Global Credit Development Fund Sp. z o.o. W latach 2007 – 2011 prezes zarządu SMS Kredyt Sp. z o.o.