Władze spółki

Zarząd

Jarosław Olejarz  – Prezes Zarządu

Radca prawny oraz doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegły sądowy w obszarze bankowości i procedur bankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Dyplomowany pracownik bankowy, absolwent studiów z zakresu zarządzania finansowego, bankowości, controllingu.

Wioletta Bartkowiak - Członek Zarządu

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (Studia Podyplomowe). W latach 2009-2017 zajmowała się rozwojem sieci sprzedaży w Credit Agricole Bank Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Regionu, a następnie Dyrektora Makroregionu Północno-Zachodniego (Członek TEM oraz Development Commitee Banku). Wcześniej związana z Lukas Bank S.A. oraz Lukas S.A., gdzie uczestniczyła w tworzeniu, a następnie rozwijaniu sieci sprzedaży, najpierw na stanowisku Kierownika działu sprzedaży ratalnej, a następnie Dyrektora Oddziału Regionalnego i Dyrektora Regionu Lukas Bank S.A.. Karierę zaczynała w Towarzystwie Finansowym S.A. we Wrocławiu, gdzie początkowo zajmowała stanowisko Analityka  Ryzyka i Sprzedaży, następnie Dyrektora Filii Poznań.

Daniel Meniów – Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. W latach 2012 -2014 był dyrektorem finansowym spółki Idea Expert S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie finansami oraz księgowość. W latach 2010-2012 w Spółce Doradcy24 S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawując nadzór nad finansami, controllingiem, księgowością i administracją. Był również odpowiedzialny za relacje z inwestorami Spółki piastując funkcję Dyrektora ds. relacji inwestorskich. Wcześniej związany z Getin Holding S.A. oraz Impel S.A. Przez 3 lata jako analityk finansowy odpowiadał w Getin Holding S.A. za przygotowanie, przegląd i analizę budżetów, opracowanie raportów sprzedażowych, a także weryfikację raportów spółek zależnych.

Krzysztof Nadolski – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Finanse i Bankowość. Z branżą finansową związał się w trakcie ostatniego roku studiów dołączając do wrocławskiej Grupy LUKAS S.A., gdzie rozpoczął karierę zawodową jako Specjalista ds. kredytów oraz bankowości detalicznej. W latach 2002-2010 pracując w Grupie CREDIT AGRICOLE zdobył szerokie doświadczenie w zakresie oceny ryzyka kredytowego pełniąc funkcje m. in. Oficera Kredytowego jak i Dyrektora Departamentu Transakcji Linii Biznesowej Corporate Leasing w EFL S.A. W latach 2010-2012 związany z Grupą GETIN Holding S.A głównie jako Doradca Zarządu ds. Ryzyka Kredytowego. W okresie 2012-2017 pracował dla Grupy Banku BZWBK S.A., gdzie jako Dyrektor ds. Ryzyka zarządzał ryzykiem kredytowym BZWBK Leasing S.A. odpowiadając za strategię i politykę ryzyka kredytowego, ocenę transakcji oraz nadzór nad jakością portfela i procesami monitoringu, windykacji i restrukturyzacji. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jak i bardzo dobrze rozumie bezpośrednią pracę z klientem, gdyż w swojej karierze zawodowej odpowiadał także za sprzedaż pracując m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Klienta Kluczowego, jak i Dyrektora Departamentu Sprzedaży ds. Relacji z Klientami w EFL S.A. Współpracował również z Fortis Bank Polska S.A. oraz Plus Bank S.A.

Rada Nadzorcza

Jakub Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Zarządu i dyrektor operacyjny w GCDF. Do 2006 roku - dyrektor działu obsługi klienta w Ultimo (odpowiedzialny za proces obsługi klienta, kupowanie portfeli wierzytelności, budowę działu sprzedaży i współpracę z zarządem w kontaktach z instytucjami finansowymi).  Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Uchmanowicz Członek Rady Nadzorczej

Założyciel i udziałowiec GCDF (specjalizuje się w IT). Wiceprezes i współzałożyciel Ultimo, spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i windykacją (odpowiedzialny za IT i system rozliczeniowy). Od 1999r. – wiceprezes Lukas Bank. Przez ponad 10 lat dyrektor w Lukas S.A.

Małgorzata Urbańska-Lach Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu i dyrektor finansowy w GCDF. W latach 2006-2009 Analityk Finansowy (odpowiedzialna za analizę finansową istniejących oraz potencjalnych inwestycji oraz za raportowanie). Do 2006 roku - specjalista ds. rozwoju nowych, innowacyjnych produktów finansowych oraz kierownik projektu w Ultimo.  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jarosław Olejarz Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny oraz doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegły sądowy w obszarze bankowości i procedur bankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Dyplomowany pracownik bankowy, absolwent studiów z zakresu zarządzania finansowego, bankowości, controllingu.

Tomasz Kęcerski Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel i Partner Zarządzający EGC Consulting Group. Autor oraz recenzent kilkuset projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE. W latach 2003-2004 asystent w dziale audytu Deloitte. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (International Faculty of Engineering) oraz University of Wales Associated College, Diploma in Business Studies, affiliowany z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Karolina Lach-Guziak Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2011 roku wykonuje zawód adwokata, wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Prowadzi własną działalność gospodarczą, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności spółek kapitałowych. Współpracuje z wieloma podmiotami z branży budowlanej, IT, produkcyjnej, w tym z podmiotami zagranicznymi. Posiada uprawnienia mediatora.

Jarosław Lenart Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 02855, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od 1996 roku do dzisiaj prowadzi (z kilkuletnią przerwą) praktykę doradcy podatkowego oraz biuro rachunkowe. W latach 2000 – 2009 prezes zarządu spółki Pro Asset Sp. z o.o. (spółka celowa służąca do nabywania portfeli wierzytelności) i dwóch innych spółek zależnych od Ultimo S.A. W latach 2006 – 2011 prezes zarządu w Global Credit Development Fund Sp. z o.o. W latach 2007 – 2011 prezes zarządu SMS Kredyt Sp. z o.o.