Władze spółki

Zarząd

Jarosław Olejarz  – Prezes Zarządu (CEO)

Doświadczony prawnik i menadżer. Posiada uprawnienia radcy prawnego, jest także absolwentem studiów Executive Master of Business Administration. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu bankowości, controllingu i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jest stałym biegłym sądowym z obszaru bankowości, rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw. Posiada tytuł dyplomowanego pracownika bankowego nadawany przez Związek Banków Polskich. Zarządzał i nadzorował licznymi przedsiębiorstwami z branży finansowej, farmaceutycznej jak i informatycznej. Obecnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otworzył przewód doktorski pt.: „Zdolność kredytowa i jej wpływ na zawarcie i wykonanie umów kredytowych”. Uczestniczył w tworzeniu wielu start-up’ów, m. in. jest współtwórcą serwisów internetowych oraz specjalistycznego oprogramowania w obszarze LegalTech.

Rada Nadzorcza

Jakub Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Zarządu i dyrektor operacyjny w GCDF. Do 2006 roku - dyrektor działu obsługi klienta w Ultimo (odpowiedzialny za proces obsługi klienta, kupowanie portfeli wierzytelności, budowę działu sprzedaży i współpracę z zarządem w kontaktach z instytucjami finansowymi).  Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Tadeusz Uchmanowicz Członek Rady Nadzorczej

Założyciel i udziałowiec GCDF (specjalizuje się w IT). Wiceprezes i współzałożyciel Ultimo, spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i windykacją (odpowiedzialny za IT i system rozliczeniowy). Od 1999r. – wiceprezes Lukas Bank. Przez ponad 10 lat dyrektor w Lukas S.A.

Małgorzata Urbańska-Lach Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu i dyrektor finansowy w GCDF. W latach 2006-2009 Analityk Finansowy (odpowiedzialna za analizę finansową istniejących oraz potencjalnych inwestycji oraz za raportowanie). Do 2006 roku - specjalista ds. rozwoju nowych, innowacyjnych produktów finansowych oraz kierownik projektu w Ultimo.  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tomasz Kęcerski Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel i Partner Zarządzający EGC Consulting Group. Autor oraz recenzent kilkuset projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE. W latach 2003-2004 asystent w dziale audytu Deloitte. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (International Faculty of Engineering) oraz University of Wales Associated College, Diploma in Business Studies, affiliowany z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Karolina Lach-Guziak Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2011 roku wykonuje zawód adwokata, wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Prowadzi własną działalność gospodarczą, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności spółek kapitałowych. Współpracuje z wieloma podmiotami z branży budowlanej, IT, produkcyjnej, w tym z podmiotami zagranicznymi. Posiada uprawnienia mediatora.