Kalendarium Inwestora

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2021 roku będzie się odbywało w następujących terminach:

  • 22.03.2021 - raport roczny za 2020 rok;
  • 17.05.2021 - raport kwartalny za I kwartał 2021 roku;
  • 16.08.2021 - raport kwartalny za II kwartał 2021 roku;
  • 15.11.2021 - raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.


W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku.

 

Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO