Kalendarium Inwestora

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • 21.03.2018 - raport roczny za 2017 rok
  • 15.05.2018 - raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
  • 14.08.2018 - raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
  • 14.11.2018 - raport kwartalny za III kwartał 2018 roku


W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku. Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.