Kalendarium Inwestora

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2020 roku będzie się odbywało w następujących terminach:

  • 20.03.2020 - raport roczny za 2019 rok;
  • 15.05.2020 - raport kwartalny za I kwartał 2020 roku;
  • 14.08.2020 - raport kwartalny za II kwartał 2020 roku;
  • 16.11.2020 - raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.


W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku.

 

Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO