Kalendarium Inwestora

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • 21.03.2019 - raport roczny za 2018 rok
  • 15.05.2019 - raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
  • 14.08.2019 - raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
  • 14.11.2019 - raport kwartalny za III kwartał 2019 roku


W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku.
Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.