Okresy zamknięte

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021:

  • 22.03.2021 - raport roczny za 2020 rok
  • 17.05.2021 - raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
  • 16.08.2021 - raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
  • 15.11.2021 - raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Szacunkowe okresy zamknięte związane z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

  • od dnia 20.02.2021 r. do dnia 22.03.2021 r.
  • od dnia 17.04.2021 r. do dnia 17.05.2021 r.
  • od dnia 17.07.2021 r. do dnia 16.08.2021 r.
  • od dnia 16.10.2021 r. do dnia 15.11.2021 r.